ŠILUMOS PERNEŠIMO SISTEMOMS

Shell Heat Transfer Oil S2

Ankstesnis pavadinimas: Shell Thermia B.

Shell Heat Transfer Oil S2 alyva sukomponuota iš kruopščiai atrinktų, labai gerai išvalytų mineralinių alyvų, pasižymi žemu garų slėgiu ir yra atspari alyvos krekingui, oksidacijai ir tirštėjimui. Tai užtikrina ilgesnę alyvos naudojimo trukmę, efektyvų šilumnešio šilimą ir gerą cirkuliaciją siurbliu, taip kad alyvos sluoksnio temperatūra ant kaitintuvo neviršija nustatytų ribų.

Pagrindinės naudojimo sritys:

Uždaros cirkuliacijos šilumos perdavimo sistemos pramoniniam naudojimui, pvz., apdirbamosios pramonės įmonėse, chemijos gamyklose, tekstilės fabrikuose ir t.t., o taip pat ir buitinėje įrangoje, pvz., alyva užpildytuose radiatoriuose.

Shell Heat Transfer Oil S2 galima naudoti aukštos temperatūros nuolatinio veikimo šilumos perdavimo įrangoje su tokiais apribojimais:

· Maks. alyvos sluoksnio temperatūra : 320 *C.

· Maks. alyvos tūrio temperatūra : 300 *C.

Pliūpsnio temperatūra (PMCC)  208 *C.

Pliūpsnio temperatūra (COC)  220 *C.

Stingimo temperatūra  -12 *C.

Kinematinė klampa esant 400C mm2/s – 29.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

· Klasifikuojama kaip ISO 6743-12 Family Q

· Atitinka DIN 51522 reikalavimus